Prikrivena kupovina – novi alat u rukama inspektora

Srbija napravila ogroman pomak kada je reforma inspekcijskih službi u pitanju,a novim zakonom postavljene su dobre osnove i promenjen način rada inspekcija i njihovog odnosa prema privredi i građanima. Inspektorima su dati novi mehanizmi i alati koji doprinose efikasnijem radu i i boljoj zaštiti javnog interesa.

Jedan od tih alata je prikrivena kupovina, koju će koristiti inspektori kada osnovano sumnjaju da lice obavlja delatnost kao neregistrovani subjekat ili da ne izdaje račun, i kada ne mogu na drugi način da pribave dokaze ili je otežano pribavljanje dokaza.

Inspektor kupovinom, kao tajni kupac, prikuplja dokaze i činjenice i tek nakon toga pokazuje službenu legitimaciju i nalog za inspekcijski nadzor.

Cilj je da ova mera doprinese ukupnom povećanju efektivnosti inspekcijskog nadzora, posebno u onim slučajevima koji se okončavaju u sudskim postupcima- ova vrsta dokazivanja učiniće postupke znatno kraćima i lakše objektivno dokazivima.

Ovaj način se već koristi u drugim razvijenim državama i oruđe je u rukama inspektora u borbi sa nesavesnim privrednicima.

Jedan od novih mehanizama koji je predviđen izmenama Zakona o inspekcijskom nadzoru je Sporazum o priznanju prekršaja, koji je građanima poznat u oblasti saobraćajnih propisa.

Na ovaj način se povećava efikasnost inspekcijskog nadzora. Alat je namenjen pre svega “dobroj privredi” koja je nesvesno u zoni prekšaja, a omogućeno je da pored umanjenja kazne bude izrečeno i upozorenje kod prvog prekšaja iz određene grupe.

Cilj ove mere je da što manje prekšaja dođe na sud, a oni koji dospeju na sud da budu efikasno i bez zastare rešavani.Skip to content