Reforma sistema inspekcijskih službi

Inspektori su u prvim borbenim redovima protiv sive ekonomije, ali još važnije je što oni brinu o našoj bezbednosti, kontrolišu hranu koju kupujemo, škole i vrtiće u kojima borave naša deca, bezbednost igrališta na kojima se ona igraju i zato nam je jako važno da postignemo i promenu imidža inspektora – oni nisu naši neprijatelji, već su, među prvima koji nas čuvaju.
Ministar Branko Ružić

Do donošenja Zakona o inspekcijskom nadzoru u Republici Srbiji nije sprovedena suštinska sveobuhvatna reforma inspekcijskog nadzora, što je uzrokovalo i nepredvidivost poslovnog ambijenta, visoke troškove poslovanja, rast sive ekonomije i korupcije.

 

Kako bi se stanje u ovoj oblasti popravilo i uspostavio stabilan i održiv sistem primeren tržišnoj ekonomiji, kroz otvoreni dijalog javnog i privatnog sektora postignuta je saglasnost da je potrebno doneti sistemski, savremen, efikasan i reformski Zakon o inspekcijskom nadzoru.

 

Zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen je 15. aprila 2015. godine. Puna primena zakona počela je 29. aprila 2016. godine.

 

Primenom ovog zakona u Republici Srbiji je uspostavljen novi jedinstveni pravni okvir za inspekcijski nadzor i osnov za rad i postupanje svih inspekcijskih službi, kao i nov način kontrole privrednih subjekata, a prvi put je omogućena kontrola neregistrovanih subjekta.

 

Novim zakonodavnim okvirom postiže se bolja koordinacija i usklađivanje inspekcijskog nadzora koji vrše različite inspekcije, standardizacija i ujednačavanje postupka inspekcijskog nadzora i inspekcijske prakse.

 

Uloga inspekcija je promenjena. Njen fokus je sa kažnjavanja pomeren na pružanje podrške održivom poslovanju i razvoju privrede u skladu sa propisima. Naglasak se stavlja na savetodavne posete, na redovno informisanje privrednika i na planirane i zajedničke inspekcijske nadzore.

 

Takođe, uvedeni su mnogi mehanizmi i alati, poput kontrolnih listi, planova nadzora, samokontrola, koji dorinose efikasnijem radu inspektora.  Oni,  isto tako, uslove za poslovanje čine izvesnim, jer se privrednici unapred mogu upoznati sa vrstom, predmetom i načinom kontrole, videti plan inspekcijskih nadzora i sl.

 

Veliku podršku u reformi sistema inspekcijskog nadzora Ministarstvo dobija od privrednika i njihovih udruženja NALED-a, Privredne komore Srbije, AmCham-a, Saveta stranih investitora, kao i međunarodnih organizacija i projekata USAID BEP-a, USAID – Cooperation for growth, Evropske banke za obnovu i razvoj, Ambasade Kraljevine Norveške i Ambasade Kraljevine Holandije.

23690

preventivnih mera inspekcijskog nadzora (1. januar - 1. decembar 2018.)

Skip to content