Upravljanje ljudskim resursima i stručno usavršavanje

Neizostavni deo reforme javne uprave u Srbiji je unapređenje upravljanja ljudskim resursima i stvaranje sistema za kontinurano stručno usavršavanje zaposlenih.

 

Novi pristup u upravljanju ljudskim resursima u javnoj upravi zasniva se na kompetencijama i ima za cilj razvijanje punog potencijala svakog državnog službenika, koji kontinuiranim razvojem svojih sposobnosti daje pun doprinos u stvaranju UPRAVE PO MERI SVIH NAS.

 

U cilju bolje selekcije i zadržavanja kadrova, vrednovanja rada zaposlenih i stvaranja okruženja podsticajnog za lični razvoj, unapređenje znanja i veština i građenje karijere donet je niz zakona kojima se uvodi sistem kompetencija u sve funkcije upravljanja ljudskim resursima. Posebna pažnja usmerena je na postupak zapošljavanja, odnosno popunjavanja radnih mesta državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima, kao i na položajima – sistem zapošljavanja se unapređuje u skladu sa principima transparentnosti i zasluga, kroz jačanje konkursnog postupka.

 

Stručno usavršavanje i ulaganje u ljudske resurse odavno se smatra investicijom koja obezbeđuje rezultate i uspešnost u bilo kojoj sferi poslovanja. Zato se danas najuspešnijim administrativnim sistemima u Evropi i svetu smatraju oni koji su tom pitanju posvetili posebnu pažnju i uspostavili mehanizme za kontinuirano praćenje potreba i izgradnju kadrovskih kapaciteta stručnim usavršavanjem, zasnovanim na kontroli kvaliteta.

 

Na ovim principima, u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u Republici Srbiji, Strategijom stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji i Strategijom stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je sveukupnu reformu oblasti stručnog usavršavanja i ima aktivnu ulogu u kreiranju i uspostvavljanju novog sisitema stručnog usavršavanja. Cilj je da ovaj sisitem obezbedi jednak pristup pravu i isti kvalitet stručnog usavršavanja svim zaposlenima u javnoj upravi. Da obezbedi jedinstvene standarde, kriterijume i merila u stručnom usavršavanju i uskladi programe stručnog usavršavanja u temama koje su zajedničke ili odlikuju većinu korisnika u javnoj upravi.  Uspostavlja se i mreža  realizatora i sprovodioca programa stručnog usavršavanja i provera kvaliteta kako programa stručnog usavršavanja, tako i onih koji ih sprovode.

 

Jedan od rezultata reformskih procesa u ovoj oblasti jeste i osnivanje Nacionalne akademije za javnu upravu, kao centralne institucije sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije – sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

 

I u ovim reformskim aktivnostima Ministarstvo ima podršku Evropske unije i ostalih međunarodnih donatora.

 

Takođe, kao rezultat dobrih bilateralnih odnosa između Republike Srbije i Republike Koreje, službenicima, ali i građanima, na raspolaganju je i Srpsko-korejski informatički pristupni centar. SKIP centar je opremljen najmodernijom opremom i u njemu se održavaju obuke iz oblasti informacionih tehnologija. Centar je okrenut promociji novih tehnologija uopšte i domaćin je besplatnih obuka za građane.

Skip to content