30 MILIONA DINARA ZA 91 PROJEKAT IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE

Iz Fonda za nacionalne manjine ove godine sa 30 miliona dinara biće podržan 91 projekat.

U skladu sa prioritetnom oblašću za 2019. godinu – kultura, podržani projekti usmereni su na jačanje kapaciteta, digitalizaciju, prezentaciju, promociju i istraživanja kulturne baštine, kao i podsticanja kulturnog i umetničkog stvaralaštva pripadnika nacionalnih manjina.

Projekte realizuju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, kao i organizacije civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, kao i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta, odnosno akademija strukovnih studija.

Fond za nacionalne manjine aktiviran je 2017. godine, nakon 15 godina zastoja, a sredstva u ovom fondu se od tada iz godine u godinu povećavaju, pa su tako od predviđenih 1,8 miliona dinara za 2017. godinu, dostigla 30 miliona dinara koliko je za ovaj fond opredeljeno u ovj godini.Skip to content