Bošnjak: 5.837 službenika prošlo kroz stručno usavršavanje

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samourave Ivan Bošnjak ocenio je danas kao veoma važno to što je već 5.837 službenika prošlo kroz stručno usavršavanje na Nacionalnoj akademiji, jer su kadrovski kapaciteti, bez obzira da li rade u Beogradu, Sjenici ili Babušnici ključ reformi.

„Izgradnja kapaciteta i stučno usavršavanje zaposlenih na lokalnom nivou je od primarne važnosti, jer su kadrovski kapaciteti ključ svih reformi, pokretačka snaga koja upravu može učiniti paritetnom standaradima EU – delotvornom, prilagođenom potrebama savremenog društva, bez nepotrebnih troškova, efikasnom, transparentnom i participativnom“, rekao je državni sekretar na okruglom stolu u okviru zajedničkog projekta Ministarstva, Stalne konferencije gradova i opština i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“.

Okrugli sto „Stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u poverenim poslovima iz delokruga organa državne uprave“

Bošnjak je podsetio na značaj obuke, koja je pre dve godine prvi put obuhvatila i zapslene na lokalnom novou.
„Nacionalna akademija za javnu upravu od januara prošle godine ima centralno mesto u sistemu stručnog usavršavanja u javnoj upravi i do sada je sprovela 301 obuku, sa ukupno 2.428 sati obuke i 5.837 polaznika“, rekao je on.

Bošnjak je izrazio očekivanje da će taj broj rasti, uz jačanje kapaciteta Akademije, koja bi na jesen trebalo da dobije novi poslovni prostor.

Prema njegovim rečima, oblast stručnog usavršavanja normativno je potpuno reformisana i po prvi put usklađena na republičkom i lokalnom nivou, što do pre samo dve godine nije bio slučaj.

„Usmereni smo na uvođenje jedinstvenih merila, kriterijuma i standarda u sistem stručnog usavršavanja na nivou cele javne uprave i obezbeđenje uslova za jednak pristup pravu na usavršavanje, bez obzira da li se radi o državnom službeniku zaposlenom u ministarstvu u Beogradu ili u Babušnici, Sjenici, Kraljevu, Sremskoj Mitrovici..“, rekao je Bošnjak.

Doado je da pri tome, ne treba zanemariti činjenicu da se u procesu evrointegracija oko 70 odsto acquis-ja implementira na lokalnom nivou.

Okrugli sto „Stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u poverenim poslovima iz delokruga organa državne uprave“

Šef drugog sektora operacija Delegacije EU Štefen Hudolin izjavio je da je stručno usavršavanje zaposlenih važno iako direktno nije vezano za „čvrsto tkivo nijednog pregovaračkog poglavlja“.

„Iako aktivnosti na stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi nisu deo čvrstog tkiva nijednog pregovaračkog poglavlja, imamo veoma važno horizontalno i prožimajuće pitanje kroz čiji razvoj se doprinosi ostvarenju obaveza iz svih drugih pregovaračkih poglavlja” rekao je on i dodao je da EU ima veoma visoke standarde u toj oblasti.

„Ispred delagacije EU želimo da se takav isti nivo ostvari i u zemljama kandidatima“, rekao je Hudolin.

Zamenica šefa misije Saveta Evrope u Beogradu, Irina Sahakijan Veter, izrazila je zadovoljstvo Saveta Evrope po pitanju posvećenosti Vlade Republike Srbiji unapređenju ljudskih resursa, kao i uloge zajedničkog projekta EU i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ u tom procesu.  Ona je naglasila da vrednosti za koje se zalaže  Savet Evrope kroz rad Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, kao i „dvanest principa dobrog upravljanja“, kao što su ljudska prava, antidiskiminacija, rodna ravnopravnost, vladavina prava i socijlana kohezija, treba da postanu sastavni deo politike upravljanja ljudskim resursima, kao i same poslovne kulutre javne uprave.

Gospođa Sahakijan Veter se zahvalila partnerima na aktivnom učešću u prethodnoj fazi projekta i istakla značaj zajedniče saradnje u daljim reformama službeničog sistema na lokalnom nivou.Skip to content