Delegacija Ministarstva za informaciono društvo i administraciju Republike Severne Makedonije u poseti MDULS-u

Delegacija Ministarstva za informaciono društvo i administraciju Republike Severne Makedonije boravila je u trodnevnoj poseti MDULS-u, u okviru programa „Šema mobilnosti“ Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA).

Ova poseta imala je za cilj upoznavanje kolega iz Republike Severne Makedonije sa Strategijom RJU i Programom razvoja elektronske uprave u Srbiji, kao i sa rešenjima za unapređenje u oblasti ljudskih resursa i stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi, imajući u vidu da će se nakon evaluacije tamošnje Strategije RJU pristupiti izradi nove politike reforme javne uprave u ovoj zemlji.

Delegacija je imala prilike da poseti SKIP Centar u Beogradu i upozna se sa iskustvima naše države tokom pripreme i koordinacije Strategije RJU, sa uspostavljanjem onlajn monitoring alata za praćenje napretka u oblasti upravne reforme, primenjenoj šemi za izveštavanje o postignutim rezultatima, kao i sa pitanjima finansijske održivosti. MDULS je predstavilo i mehanizam praćenja primene važećeg Akcionog plana Strategije RJU, kao i izmene i dopune Programa razvoja elektornske uprave koje se pripremaju za period od 2023. do 2025. godine.

Takođe, delegacija iz Republike Severne Makedonije razmenila je iskustva i sa predstavnicima  Sektora za stručno usavršavanje MDULS-a, koji su ih upoznali sa reformskim procesom sprovedenim u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi i do sada ostvarenim rezultatima ove reforme. Razgovaralo se i o planovima za dalji razvoj sistema kvaliteta u stručnom usavršavanju zaposlenih u javnoj upravi, naročito u segmentu akreditacije programa obuke realizatora i sprovodilaca programa obuke. Poseban akcenat u razgovorima je stavljen na povezivanje stručnog usavršavanja sa sistemom obrazovanja kroz Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi i pohađanje stručne prakse u organima javne uprave, kao i dodatno obrazovanje zaposlnih u državnim organima, reformu stručnih ispita i digitalizaciju procesa u njihovom organizovanju i sprovođenju.

Šestočlana delegacija iz Republike Severne Makedonije, imala je priliku da razgovara i sa predstavnicima Sektora za ljudkse resurse MDULS, ali i da obiđe i upozna se sa načinom rada Nacionalne akademije za javnu upravu, Republičkog sekretarijata za javne politike i Kancelarije za informacione tehnologije i elektrosnku upravu.Skip to content