Digitalna transformacija javne uprave se sprovodi snagom i umećem javnih službenika

„Digitalna transformacija javne uprave ne može biti sprovedena spolja, već iznutra, snagom i umećem zaposlenih javnih službenika. Svi dosadašnji uspesi bazirani su na promeni svesti kako u javnoj upravi, tako i među građanima, koji su prepoznali benefite digitalne transformacije“, izjavila je danas ministarka Marija Obradović na hibridnoj konferenciji pod nazivom „Inovacije u javnoj upravi – pitanje izbora“, u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, i uz podršku francuske Nacionalne škole za administraciju (ENA) i ambasade Francuske u Srbiji.

Ona je navela da je Srbija u prethodnih devet godina prepoznala važnost koju digitalne tehnologije imaju za rast i razvoj privrede, modernizaciju javne uprave i što je najvažnije za unapređenje kvaliteta života građana. Iako mlada, elektronska uprava u našoj zemlji postigla je mnogo, a uspeh je usledio kao posledica snažne digitalizacije i ulaganja u znanje i veštine javnih službenika, poručila je Obradović.

Kao jedan od najvećih uspeha i najboljih primera kako inovativne tehnologije javnog sektora služe na dobrobit građana, ministarka je istakla proces masovne imunizacije stanovništva protiv KOVID 19, koja se u Srbiji sprovodi uz snažnu podršku elektronske uprave.

„Neizmerno smo ponosni što smo globalni predvodnici u vakcinaciji stanovništva, ali moram da naglasim da bitka protiv korone još nije dobijena i učinićemo sve da naša eUprava bude temelj i oslonac te konačne pobede“, navela je Obradović.

Ona je navela da je Ministarstvo prepoznalo vrednost inovacija i zato sprovelo sveukupnu reformu stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Osnovana je Nacionalna akademija za javnu upravu, uvedeni su jedinstveni kriterijumi, merila i standardi i jednak pristup pravu na stručno usavršavanje svih zaposlenih, koriste se najsavremeniji oblici stručnog usavršavanja, a permanentno se inoviraju programi obuka koji su usmereni ka sticanju praktičnih i primenjivih znanja i veština.

Programom razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji, kao i novom Strategijom reforme javne uprave jedan od prioritetnih ciljeva je izgradnja najsavremenije digitalne administracije, administracije koja će na efikasan i inovativan način pružati usluge koje u potpunosti odgovaraju potrebama korisnika, zaključila je Obradović.Skip to content