Državni stručni ispit i Ispit za matičara nove eUsluge MDULS u okviru Kontakt centra za javnu upravu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavilo je nove eUsluge na Portalu eUprava u okviru aplikacije CRM (Customer Relationship Management), namenjene svim kandidatima za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara.

Kontakt forma obezbeđuje jednostavan, pristupačan i efikasan način da se državni službenici i zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, ali i zaposleni kod drugih imalaca javnih ovlašćenja, postavljanjem pitanja i dobijanjem relevantnih odgovora informišu o načinu i uslovima za polaganje ovih ispita.

Kontakt forma dostupna je na linku: https://www.ite.gov.rs/tekst/1836/kontakt-centar-za-javnu-upravu-g2g.php.

Takođe, sa ovog linka kandidatima je omogućeno i pristupanje web stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na kojoj su budućim kandidatima za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara dostupne opšte informacije o ispitima i nova izdanja priručnika za pripremu polaganja ovih ispita.Skip to content