Evropska komisija odobrila prvu tranšu Srbiji od 30.5 miliona evra za reformu javne uprave

Na četvrtom sastanku Platforme za dijalog o politikama u okviru reforme javne uprave konstantovan je napredak u ovoj oblasti, sa napomenom da je potrebno da se veća pažnja i rad usmeri na jačanje administrativnih kapaciteta u upravi i predočeno je da je Evropska komisija dala odobrenje za isplatu prvog finansijskog zahteva za izvršenje obaveza predviđenim Sektorskim reformskim ugovorom i to u iznosu od 30.5 miliona evra.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da su te dobre vesti rezultat velikih uloženih napora celokupne Vlade Srbije u proteklom periodu u stabilizaciji javnih finansija, reformi javne uprave i ispunjavanju obaveza u procesu evropskih integracija.  Kako navodi, zakonodavni okvir je znatno unapređen u proteklih godinu i po dana, posebno u oblasti upravljanja ljudskim resursima, unapređenju kvaliteta usluga koje pružamo građanima i obezbeđivanju većoj transparentnosti rada i inkluzivnosti javnosti u donošenje politika.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović istakla je da se Vlada Republike Srbije proteklih godina borila sa finansijskom krizom i uprkos činjenici da su rezultati u raznim oblastima napravljeni, ipak u upravi nedostaju kapaciteti koji bi se posvetili više evropskim integracijama i povlačenju sredstava koji su dostupni iz EU fondova.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je najznačajniji napredak u sprovođenju Programa Reforme upravljanja javnim finansijama ostvaren u unapređenju kredibiliteta makroekonomskih prognoza, u daljem sprovođenju višegodišnjeg programskog budžetiranja na svim nivoima vlasti, poboljšanju strateškog i zakonodavnog okvira za sprovođenje finansijske kontrole u javnom sektoru, kao i poboljšanju propisa i procedura za javne nabavke.

Šef Delegacije EU u Srbiji NJ.E. Sem Fabrici ponovio je važnost reforme javne uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, ali i naglasio da je neophodno da se dalje aktivnosti usmere na reformu javno-službeničkog sistema, baziranog na transparentnosti, profesionalnosti i meritornosti, kao i boljem planiranju politika i makroekonomskoj stabilnosti.Skip to content