ISPIT ZA KOMUNALNOG MILICIONARA NOVA EUSLUGA MDULS U OKVIRU KONTAKT CENTRA ZA JAVNU UPRAVU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavilo je novu eUslugu na Portalu eUprava u okviru aplikacije CRM (Customer Relationship Management) Kontakt centra za javnu upravu, namenjenu svim kandidatima za polaganje ispita za komunalnog milicionara, putem koga mogu da se informišu o načinu polaganja ovog stručnog ispita.

Kontakt forma dostupna je na linku  https://www.ite.gov.rs/tekst/1836/kontakt-centar-za-javnu-upravu-g2g.php.

Takođe, sa ovog linka omogućeno je i pristupanje veb prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na kojoj su kandidatima za polaganje ispita za komunalnog milicionara dostupne opšte informacije o ispitu.

Link za Kontakt formu dostupan je i sa adrese //mduls.gov.rs/strucni-ispiti/ispit-za-komunalne-policajce/.

Prethodno je ovo ministarstvo, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu učinilo dostupnim eUsluge namenjene kandidatima za polaganje državnog stručnog ispita, posebnog stručnog ispita za matičara i ispita za inspektora.

 Skip to content