Iz Fonda za manjine 30 miliona dinara podrške za projekte iz oblasti obrazovanja

U 2020. godini iz Fonda Ministarstva sa 30.000.000 dinara finansiraće se projekti i programi iz oblasti obrazovanja, dogovoreno je danas na sednici Saveta Vlade za nacionalne manjine. Svake godine, već četiri godine unazad, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave finansira projekte i programe nevladinih organizacija i udruženja iz oblasti za koju se odluči Savet Vlade.

Pored toga, na današnjoj sednici, kojom predsedava predsednica vlade, a kojoj su prisustvovali predstavnici različitih državnih institucija, kao i svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina, istaknut je značaj kontinuiranog rada na unapređenju položaja i zaštite nacionalnih manjina i negovanja saradnje i partnerskog odnosa državnih organa i nacionalnih saveta.

Premijerka Brnabić, ministar Ružić i generalni sekretar MSP Odalović na sednici Vladinog Saveta za nacionalne manjine

Premijerka Ana Brnabić ukazala je da su u periodu od prethodne sednice sprovedene brojne aktivnosti i intenzivirana saradnja sa matičnim državama nacionalnih manjina u mnogim oblastima, ali da i dalje ima prostora za unapređenje položaja nacionalnih manjina. Brnabić je takođe podvukla da je Srbija u vrhu zemalja, i to ne samo u Evropi, već i u svetu, koja je obezbedila izuzetno visoke standarde za predstavnike svih nacionalnih manjina koji žive na njenoj teritoriji.

Zamenik predsednika Saveta i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izvestio je članove Saveta o onome što je urađeno u protekloj godini, a posebno o aktivnostima koje su se odnosile na primenu novih zakonskih rešenja. Ministar je, između ostalog, rekao šta je preduzeto kako bi se obezbedilo izdavanje dvojezičnih izvoda sa svim podacima na jeziku i pismu nacionalnih manjina i upisu u matičnu knjigu rođenih, kao i na uspostavljanju Jedinstvenog upravnog mesta, uključujući i gradove i opštine gde pretežno žive predstavnici nacionalnih manjina. Ružić je podvukao i da je izrađen i predstavljen Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena sa transkipcijom na srpski jezik i ćirilično pismo koje će doprineti upisu ličnih podataka građana iz albanske zajednice u službene evidencije koje vode organi javne uprave.

Govoreći o dodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, Ružić je rekao da su prošle godine na konkursu pristigle ukupno 372 prijave, a da su sredstva odobrena za realizaciju 91 programa i projekta koji doprinose prezentaciji i promociji kulturne baštine, dok su pripreme za raspisivanje konkursa za ovu godinu u toku.Skip to content