nacionalne manjine Tag

Državni sekretar Ivan Bošnjak, koji je i kopredsedavajući Međuvladinom mešovitom komisijom Srbije i Rumunije, održao je u Zrenjaninu pripremni sastanak povodom održavanja sednice tog tela. „Posle sedam godina zastoja, do kraja godine biće održan sastanak Komisije dve zemlje, formirane sredinom prošle decenije“, rekao je on. „Prijateljstvo...

„Republika Srbija pridaje veliki značaj zaštiti prava nacionalnih manjina“, istakla je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić na konferenciji održanoj povodom 10 godina od usvajanja Bolcano preporuka o nacionalnim manjinama u međudržavnim odnosima. Ona je rekla na konferenciji održanoj u Udinama da Republika...

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je danas set od devet zakona na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji predstavljaju nastavak napora da transformišemo upravu u efikasniji, profesionalniji i moderniji servis svih građana Srbije. „Usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podstičemo građane na...

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak predstavio je pred Savetom Evrope trenutne zakonodavne aktivnosti Skupštine Srbije kojima se dodatno poboljšava položaj nacionalnih manjina. [caption id="attachment_2190" align="alignleft" width="225"] Držani sekretar Ivan Bošnjak u Savetu Evrope[/caption] Kao visoki predstavnik Srbije na konferenciji SE posvećenoj...

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaokružuje pravni okvir u cilju daljeg aktivnog uključivanja pripadnika manjina, a naročito Roma i Romkinja, u društvene procese“, rekao je državni sekretar Ivan Bošnjak na predstavljanju zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske komisije ROMACTED "Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja...