Javna administracija mora odgovarati svojoj svrsi

Potpredsednica Vlade dr Kori Udovički govorila je na panel diskusiji u okviru skupa Saveta stranih investitora na kom je predstavljena „Bela knjiga 2014“. U tom dokumentu dati su konkretni predlozi za unapređenje poslovne klime u Srbiji i iznete su konkretne preporuke za poboljšanje uslova poslovanja u određenim sektorima.

„Nula je broj institucija u javnom sektoru u Srbiji koje su restruktuirane i prilagođene svojoj svrsi“, rekla je potpredsednica vlade tokom panel diskusije na predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora.

 

Udovički je na pitanje da li će se u izveštaju MMF naći naglasak na smanjenju broja zaposlenih, podvukla da posao Vlade nije da otpušta ljude, već rad na racionalizaciji i podizanju efikasnosti rada države kroz organizaciono i funkcionalno restrukturiranje. Napomenuvši da je veći problem od toga koliki je broj zaposlenih upravo činjenica da javna administracija ne odgovara svojoj svrsi-da postane pravi servis građana i privredi, Udovički je objasnila da će ovaj proces ići u dve faze: „U ovom prvom talasu očekujemo uštede kroz zatvaranje prostora u budžetima vezanim za rad koji je već nastao i u stvaranju manje politizovanog i fleksibilnijeg okvira za organizaciju posla. U drugoj fazi radiće se dubinska reorganizacija i to prvo institucija čija nam je efikasnost od ključne važnosti“.

„Izuzetno je važno da predvidimo i povećanje kapaciteta nadzora i inspekcija, posebno jer uvodimo stalnost i previdivost nadzora“, rekla je Udovički. U tome će dosta doprineti Zakon o inspekcijskom nadzoru koji predlaže Ministarstvo na čijem je čelu.

„Smanjenje plata nije permanentna mera, a profesionalna administracija, bolja i jasnija organizacija posla, transparentnija i pravednija postavka poslova i plata je cilj kome treba svi zajedno da težimo i nadam se da krajnja svrha ovog procesa može biti kompenzacija za trenutno smanjenje plata“, rekla je Udovički na pitanje kakvog efekta mere uštede mogu imati na rad javnih službenika.Skip to content