MARAVIĆ: OTVORENOST UPRAVE NIKADA NIJE KONAČNA

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić poručio je danas na konferenciji Dani razgovora 2016, da će ministarstvo nastaviti saradnju sa civilnim društvom, istakavši da pitanje otvorenosti uprave nije nešto što je konačno, već se stalno dostižu nove granice.

Maravić je na početku dvodnevne konferencije, koja je kruna dvogodišnjeg projekta Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), rekao da će MDULS nastaviti da pomaže da se cela državna uprava, lokalna samouprava, gradovi i opštine menjaju ka tome da budu servis građana, a da svaka forma organizovanja građana pomaže i kanališe tu komunikaciju i dostizanje rezultata.

Govoreći o tome da se MDULS suočava sa izazovom da sa sve manjim finansijskim resursima uradi što je moguće više, on je naglasio da su, nasuprot početnom stavu da je javna uprava preglomazna, istraživanja pokazala da je osnovni problem u strukturi onih koji u njoj rade, a ne u njihovom broju.

„Nema ih previše, ima ih previše na nekim mestima, ali ih, na žalost, ima premalo upravo na mestima javnih stvari, kreiranja javne politika i njenog sprovođenja, tu radi najmanji broj ljudi i veštine potrebne za rad na tim mestima su one koje se ne dobijaju kroz formalno školovanje“, naglasio je Maravić. Zbog toga je važna uloga Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom kako bi se izgradili potrebni kapaciteti u svim resorima i razvile veštine službenika koji tu rade, dodao je.

Govoreći o strateškim dokumentima, Maravić je naveo da se mora napraviti korak ka dosmernoj komunikaciji sa građanima koji su ne samo koristnici javnih usluga, već i akteri u procesu, kontrolori, neko ko neposredno nadzire i ocenjuje rad organa javne, državne uprave, a da savremena tehnologija to ne samo da omogućava, već postavlja zahteve imajući u vidu svepristutnost mobilnih uređaja i internet mreža i mogućnosti koje oni pružaju svakom pojedincu.

„Potrebe građana se menjaju i teško je imati temeljan proces strateškog planiranja i sačiniti temeljan strateški dokument, a da on nije već sledeće godine u nekom delu prevaziđen… moramo tim pitanjem da se dosta pozabavimo“, zaključio je on.Skip to content