MDULS USPOSTAVILO E-USLUGU PRIBAVLJANJA PODATAKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI IZ EVIDENCIJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA

Od 1. marta ove godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je usluge elektronske uprave koje nadležnim organima obezbeđuju pribavljanje podataka po službenoj dužnosti iz evidencija o položenom državnom stručnom ispitu, ispitu za inspektora i posebnom stručnom ispitu za matičara, kao i izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Ove elektronske usluga dostupne su putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta, koje je sastavni deo uspostavljenog softverskog rešenja za stručne ispite iz delokruga Ministarstva.

Elektronskom jedinstvenom upravnom mestu pristupa se sa veb prezentacije Ministarstva, glavni meni Stručni ispiti, padajući meni – Državni stručni ispit, Ispit za inspektora ili Poseban stručni ispit za matičara, baner Elektronsko jedinstveno upravno mesto STRUČNI ISPITI.

Korisnici ove usluge su nadležni organi koji su registrovani za podnošenje prijava za polaganje stručnih ispita za svoje zaposlene.

Pozivaju se organi koji do sada nisu izvršili obavezu registracije da to učine u narednom periodu. Informacije u vezi sa registracijom korisika dostupne su na veb prezentaciji Ministarstva, glavni meni Stručni ispiti, padajući meni – Državni stručni ispit, Ispit za inspektora ili Poseban stručni ispit za matičara, baner KORISNIČKO UPUTSTVO I REGISTRACIJA ORGANA.Skip to content