MDULS uveo novu uslugu elektronske uprave u softverskom rešenju za stručne ispite – Ispit za inspektora

MDULS je danas predstavio novu uslugu elektronske uprave u softverskom rešenju za stručne ispite – Ispit za inspektora.

To je još jedna usluga u nizu koje MDULS pruža u okviru elektronskog upravnog mesta (eJUM), a kojom se omogućava prijava kandidata za polaganje Državnog stručnog ispita, Posebnog stručnog ispita za matičara i sada Ispita za inspektora.

Ministarka Marija Obradović poručila je da je ovo još jedan uspešan projekat MDULS, koje kao jedan od glavnih nosilaca reformskih procesa u oblasti elektronske uprave, mnogo pažnje poklanja razvoju ove važne oblasti za naše društvo. Ona je dodala da je cilj da se efikasna i korisnički orijentisana uprava stavi u funkciju umreženog, integrisanog i automatizovanog načina rada unutar same uprave i na svim nivoima vlasti.

„Permanentnim ulaganjem u razvoj elektronske uprave želimo da omogućimo transparentniji, efikasniji i inkluzivniji razvoj javne uprave, koja će biti sposobna da pruža personalizovane i potpuno digitalizovane javne usluge građanima i privredi, prilagođene njihovim potrebama“, poručila je ministarka Obradović.

Razvoj ovakvog sistema je predstavljao izazov, imajući u vidu da je izrađen po najvišim standardima eUprave, u kojoj su svi procesi digitalizovani i odvijaju se u realnom vremenu, bez papira i uz punu elektronsku komunikaciju sa korisnicima, što se pokazalo veoma važnim u vreme KOVID 19 pandemije, kada je pristup ovakvim uslugama bio najpotrebniji, poručila je ministarka Obradović.

Ona je dodala da će pun kapacitet ovaj proces imati usvajanjem nove Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2030. godine i izrazila očekivanje da će se odlična saradnja MDULS na ovom, ali i drugim projektima, nastaviti sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu i poručila da će MDULS nastaviti da svoje aktivnosti usmerava u pravcu daljeg unapređenja usluga u okviru eJUM i uvođenjem novih usluga kakava je Ispit za komunalnog milicionara.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, koja je pružila stručnu pomoć i podršku MDULS u razvoju ove usluge, poručio je da će Kancelarija nastaviti da bude podrška svim državnim organima, a posebno MDULS, kako bi se razvile nove e-usluge za građane, privredu i državu. On je predstavio planove za dalji razvoj eUprave, ali i podseto na usluge po kojima je Kancelarija prepoznatljiva. Takođe, Jovanović je naglasio da će Kancelarija nastaviti rad na unapređenju usluga koje uprava pruža upravi, a čiji je primer i usluga koja je danas predstavljena.  

Pomoćnica ministra za stručno usavršavanje Jasmina Benmansur detaljno je predstavila novo softversko rešenje i poručila da će ova usluga, kao i unapređene dosadašnjih usluga biti na raspolaganju od 1. marta ove godine, a da će naredna usluga u ovom projektu, Ispit za komunalnog milicionara, biti dostupna do kraja ove godine.

Elektronsko upravno mesto ili eJUM MDULS je softversko rešenje koje na jednom mestu omogućava prijavu kandidata za polaganje ove tri vrste ispita i predstavlja uslugu koju uprava pruža upravi, odnosno, sistem G2G (government to government), u kome državni organi podnose onlajn prijave za svoje zaposlene za polaganje ispita.

MDULS je izradio i četiri video tutorijala koji služe za lakše upoznavanje sa sistemom i novim načinom rada, a koji se nalaze na zvaničnom Youtube kanalu MDULS.

Današnju prezentaciju pratilo  je preko 200 službenika različitih državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave kojima je ova usluga i namenjena, kao i državni sekretar MDULS Dragana Potpara.

 Skip to content