Ministar Martinović: Sporazumom o saradnji formira se zajedničko interresorno telo „Mreža škola“

Na inicijativu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a uz podršku Vlade Republike Srbije, danas je u zgradi Vlade u Nemanjinoj 11 potpisan važan sporazum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Nacionalne akademije za javnu upravu i Pravosudne akademije. Reč je o Sporazumu o saradnji u promociji i podsticanju interresornog stručnog usavršavanja u državnim i drugim organima, čiji je cilj izgradnja kadrovskih kapaciteta.

Sporazum su ispred MDULS-a, MSP-a i Ministarstva pravde potpisali ministri dr Aleksandar Martinović, Ivica Dačić i Maja Popović, ispred MUP-a državni sekretar dr Željko Brkić, a u ime Pravosudne i Nacionalne akademije za javnu upravu, direktor Nenad Vujić i pomoćnica direktora Snežana Antonijević. Cilj Sporazuma jeste da doprinese izgradnji i unapređenju kadrovskih kapaciteta u različitim granama i na svim nivoima vlasti, te da unapredi sistem stručnog usavršavanja i da ga prilagodi novim zahtevima reforme javne uprave.

Izražavajući zadovoljstvo što je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave iniciralo potpisivanje sporazuma koji je prihvaćen od strane institucija koje imaju višedecenijsku tradiciju u izgradnji kapaciteta i obučavanju kadrova za važne i odgovorne dužnosti, resorni ministar dr Aleksandar Martinović naglasio je značaj sporazuma i to što će na osnovu njega biti formirano zajedničko interresorno telo, Mreža škola, koje će činiti predstavnici svih organa potpisnika sporazuma.

„Očekujem da će mogućnosti koje pruža Mreža škola biti prepoznate i da će nam se u ovom procesu pridružiti i drugi organi koji imaju razvijene sisteme posebnog stručnog usavršavanja i potrebu za saradnjom u izgradnji kapaciteta svojih zaposlenih. Do sada, sisteme stručnog usavršavanja razvijali smo pojedinačno i separatno, a od danas, podržani ovim sporazumom, moći ćemo da razvijamo i sprovodimo programe obuka koji su zajednički za različite kategorije zaposlenih, postavljenih, imenovanih ili izabranih lica“, kazao je ministar Martinović.

On je podsetio na to da određena iskustva na ovom polju već postoje istakavši kao dobar primer „rešavanje problema pravne nevidljivosti“ koji je bio pravi modalitet da se postignu zapaženi rezultati u pitanjima koja su zahtevala širu akciju i učešće većeg broja organa.

Takođe, ministar Martinović je istakao da MDULS više od jedne decenije intezivno radi na suštinskoj reformi javne uprave sa ciljem da olakša ostvarivanje prava građana i privrede, kao i da se država trudi da obezbedi tehničko-tehnološke i druge uslove koji omogućavaju postizanje najboljih rezultata reforme.

„Verujem da će i ova današnja saradnja doprineti da oblast reforme stručnog usavršavanja poprimi novu dimenziju“, zaključio je ministar Martinović dodajući da će novi pristup dati priliku svima koji žele da učestvuju u zajedničkim temama, da kroz intersektorske inovativne i proaktivne programe obuka usvajaju isti nivo i kvalitet znanja i veština, ali i da razmenjuju iskustva i dobru praksu, što je od posebnog značaja za umrežavanje kadrova iz različitih državnih i drugih organa.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozitivno je ocenio inicijativu navodeći da veruje da će ovaj okvir za unapređenje saradnje institucija osigurati bolju komunikaciju i razmenu iskustava, unaprediti programe obuka, ali i obezbediti bolju i racionalnu upotrebu ljudskih i materijalnih resursa kroz međusobnu koordinaciju aktivnosti.

Ministarka pravde Maja Popović iskazala je uverenje da saradnju treba proširiti i na druge organe, jer se jedino primenom multisektorskog pristupa mogu očekivati najbolji rezultati, te da je inicijativa za umrežavanje i institucionalizacija saradnje, prvi korak za nastavak rada na unapređenju komunikacije između različitih nosilaca funkcija u stručnom usavršavanju u državnim i drugim organima.

Državni sekretar u MUP-u Željko Brkić kazao je da MUP duže od jednog veka neguje tradiciju obrazovanja, počev od osnivanja škole za kriminalistiku 1921. godine, pa sve do osnivanja srednje škole unutrašnjih poslova, koja će ove godine ponovo, nakon 14 godina, primiti jednu generaciju učenika. Prema njegovim rečima, današnji Sporazum predstavlja korak u pravcu jačanja kapaciteta svih javnih službi.Skip to content