Najtraženija obuka NAJU od sada dostupna i onlajn

Najtraženija obuka Nacionalne akademije za javnu upravu „Etika i integritet“, obavezna za sve državne službenike i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, konačno je dostupna i onlajn, 24 časa 7 dana u nedelji.

Na ovaj način Akademija je omogućila svim zaposlenima da organizuju svoj individualni plan pohađanja obuke – sa bilo kog mesta, u vreme koje mogu prilagoditi svojim ličnim i profesionalnim obavezama.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao organ koji vrši nadzor nad radom centralne institucije sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, poziva sve državne službenike i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave koji do sada nisu pohađali ovu obuku da posete LMS platformu Akademije i pohađaju obuku koja će im omogućiti da se kompetentno upoznaju sa rizičnim situacijama za nastanak korupcije, prepoznaju etičke dileme, nauče šta sve obuhvata sukob interesa i kako se jača skup vrednosti i postupanja koje čine integritet.

Nova onlajn Obuka „Etika i integritet“, razvijena je uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

 

 

 

 

 Skip to content