Nova rešenja za unapređenje Zakona o inspekcijskom nadzoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo je danas Nacrt izmena i dopuna Zakona o inspekcijskim nadzoru sa ciljem da dodatno unapredi efikasnost inspekcija, a odgovorna privreda rastereti troškova koje nameću suvišne kontrole.

Izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru koje predlažemo nadogradnja su postojećh zakonska rešenja uvođenjem novih, reformskih, koja su na liniji prevencije, procene rizika i jačanja poverenja između inspekcija i privrede. Ključna reč je poverenje, jer će kompanije sa dobrom istorijom poslovanja ubuduće češće obavljati samoprovere umesto da budu predmet nadzora inspektora” rekao je ministar državne uprave i loklane samouprava Branko Ružić.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekscijskom nadzoru

Status „subjekta od poverenja“ namenjen je preduzećima koja su se dokazala visokim standardima poslovanja i poštovanjem propisa što će u praksi značiti da ih najmanje četiri godine inspekcije neće posećivati u redovnim kontrolama, ali će ti privredni subjekti biti dužni da obavljaju samoprovere i inspekcijama dostavljaju izveštaje o rezultatima. Predloženo je da primena ovog instituta počne dve godine nakon usvajanja zakona, jer je potrebno vreme da se primene metode i instrumenti za procenu rizika u okviru platforme e-Inspektor i potrebno je vreme da se, na osnovu procene rizika, stvori baza podataka o „dobroj“ i „lošoj“ privredi.

Za one koji možda ovaj novi insitut vide kao način za zloupotrebu važno je da znaju da ovaj status može biti i oduzet i to trajno” naglasio je ministar.

Izmene zakona prepoznaju i institut sporazuma o priznanju prekršaja, za čiju je primenu NALED pripremio smernice, ali i mogućnost da preduzeća sama prijave da su u prekršaju, uz podršku inspektora  isprave neusaglašenosti i tako izbegnu kaznu.

Ministar je istakao da poseban kvalitet reforme inspekcija jeste činjenica da se tesno sarađuje sa privredom, njihovim poslovnim udruženjima i predstavnicima 41 inspekcije. “Zajedno smo radili i na implementacji zakona i zajedno smo, posle pune dve godine primene zakona, pripremili nacrt kojim ćemo napraviti korak dalje u reformi inspekcijskih službi” rekao je ministar i zahvalio NALED-u i Ambasadi Kraljevine Norveške koji su kroz projekat „Jačanje inspekcijskog, upravnog i upravno-sudskog nadzora nad inspekcijskim nadzorom“, zajedno sa Ministarstvom i Koordinacionom komisijom Vlade Srbije za inspekcijski nadzor radili na pripremi Nacrta zakona.

NJ.E. Arne Sanes Bjernstad istakao je da  su inspekcije neophodne za funkcionisanje vladavine prava i efikasnost ekonomije, kao i da upotreba informacionih tehnologija i saradnja inspekcija daju bolje rezultate uz manji trošak.

– Novi zakon svrstava Srbiju među zemlje sa modernijim pristupom inspekcijama, a to su „meki kontakt“ i kontrola zasnovana na analizi rizika, čime se olakšava život privredi koja posluje u skladu sa zakonom, a otežava kompanijama koje posluju mimo propisa – rekao je Bjernstad na otvaranju javne rasprave u hotelu Metropol, koju je organizovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i NALED-a.

Potpredsednik UO NALED-a Goran Kovačević izjavio je da privreda podržava nove institute u zakonu koji će rasteretiti kompanije koje poštuju propise i omogućiti da inspekcije usmere veći deo aktivnosti na otkrivanje neregistrovanih subjekata.

– Podaci Jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor pokazuju da je u poslednjih godinu dana obavljeno više od 12.000 nadzora nad firmama za koje se sumnjalo da su neregistrovane što se potvrdilo u čak 30% slučajeva. Takođe, NALED-ova studija o sivoj ekonomiji u 2017. procenila je da je udeo neregistrovanih firmi u ukupnom broju privrednih subjekata u Srbiji 17% odnosno 68.500 što je bar tri puta više u odnosu na zemlje s kojima smo se poredili. Takođe, većini inspekcijskih organa nedostaje ljudi i zbog toga je važno da njihove ograničene resurse efikasnije koristimo i usmerimo na problem nelojalne konkurencije, kao i da kontinuirano jačamo ljudske i tehničke kapacitete inspekcija  – naglasio je Kovačević.Skip to content