reforma inspekcija Tag

Koordinaciona komisije za inspekcijski nadzor usvojila je, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, na sednici 18. septembra 2018. godine, Kodeks ponašanja i etike isnpektora čija je primena počela od 1. januara 2019. godine.   Kodeksom ponašanja i etike inspektora utvrđuju se načela i pravila profesionalnog i...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo je danas Nacrt izmena i dopuna Zakona o inspekcijskim nadzoru sa ciljem da dodatno unapredi efikasnost inspekcija, a odgovorna privreda rastereti troškova koje nameću suvišne kontrole. „Izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru koje predlažemo nadogradnja su postojećh zakonska...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić najavio je na prvoj sednici Radne grupe za saradnju sa okruzima i koordinaciju inspekcijskog nadzora u AP Vojvodini da će od avgusta primanja lokalnih i pokrajinskih inspektora biti veća za do 20 odsto. "Izborili smo se da od...