Novi alati za učenje na daljinu veliki doprinos stručnom usavršavanju matičara

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo je online konferenciju „Sektorsko posebno stručno usavršavanje matičara 2021“, sa ciljem da se svi akteri upoznaju sa stručnim usavršavanjem matičara i uključe u unapređenje u upravljanju ljudskim resursima u jedinicima lokalne samouprave.

Ministarka Marija Obradović izrazila je zadovoljstvo činjenicom da se preko 350 matičara širom Srbije odazvalo pozivu za učešće, što pokazuje njihovu zainteresovanost za ovu temu, te pozvala načelnike gradskih i opštinskih uprava da podrže napore Ministarstva i omoguće matičarima da u još većem broju uzmu učešće u novom ciklusu obuka.

„Pokažimo kako se, uz podršku stručnog usavršavanja, profesija matičara, stara više od jednog veka, sa lakoćom menja i prilagođava savremenom trenutku i stavlja u funkciju optimalnog servisa građana“, poručila je Obradović.

Ona je naglasila da je samo u 2020. godini 1.349 matičara sprovelo preko 910 hiljada postupaka za upis u matične knjige, upisalo preko 3 miliona naknadnih zabeleški i izdalo gotovo 1,5 miliona izvoda iz matičnih knjiga, kao i da je digitalizacija matičnih knjiga omogućila da 3,7 miliona građana nije moralo da u različitim postupcima prilaže isprave o ličnom statusu, jer su ih pribavljali organi iz Registra matičnih knjiga po službenoj dužnosti.

Državna sekretarka Ministarstva i predsednica Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicima lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić navela je da je zadatak Saveta da inicira i podrži procese, koji će omogućiti da se novi sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi potpuno implementira u svim gradovima i opštinama, objasnivši da je to složen proces, koji zahteva veliku posvećenost i kontinuiran, timski rad.

Pomoćnik ministra Jasmina Benmasur učesnicima je predstavila eUčionicu, novi alat za učenje na daljinu, koji ima za cilj interaktivniji rad sa polaznicima, što je bio jedan od zahteva matičara u evaluaciji prošlogodišnjeg programa obuke.Skip to content