OD 1. JANUARA 2022. GODINE ORGANIMA JLS DOSTUPNA NOVA G2G USLUGA – ISPIT ZA KOMUNALNOG MILICIONARA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru softverskog rešenja za stručne ispite uspostavilo je nove usluge elektronske uprave u poslovima koji se odnose na prijavu kandidata za polaganje Ispita za komunalnog milicionara, izdavanje uverenja i pribavljanje podataka po službenoj dužnosti o činjenicama upisanim u Evidenciju o položenom ispitu za komunalnog miliconara, a omogućeno je i pribavljanje i ustupanje podataka u elektronskom obliku iz Evidencije o položenom ispitu za komunalnog milicionara preko Servisne magistrale organa.

Nove G2G usluge dostupne su od 1. januara 2022. godine, svim korisnicima – organima jedinica lokalne samouprave.

Uspostavljanjem ovih usluga, Ministarstvo je u oblasti stručnih ispita u potpunosti izvršilo obavezu utvrđenu Zakonom o elektronskoj upravi, kojom se propisuje dužnost organa da izrade softversko rešenje koje omogućava korišćenje usluga elektronske uprave iz njegove nadležnosti.

U prethodnom periodu usluge su omogućene u preostalim stručnim ispitima u delokrugu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (državni stručni ispit, poseban stručni ispit za matičara i ispit za inspektora).Skip to content