Održana nova sednica Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kom predsedava državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić, održao je 18. maja redovnu sednicu, na kojoj je razmatran niz pitanja od značaja za unapređenje procesa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Savet je inicirao obrazovanje Radne grupe za pripremu nacrta sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2023. godinu, odnosno programa obuke koji obuhvata najširi spektar tema ključnih za unapređenje znanja i veština zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama.

Na sednici je razmatran i Izveštaj o vrednovanju Sektorskog posebnog programa obuke matičara za 2021. godinu, pri čemu je ocenjeno da ovaj program obuke ostvaruje očekivane efekte u podizanju nivoa znanja i veština polaznika predviđene programom. Još važnije, zaključeno je da je program obuke prihvaćen od strane ciljne grupe kojoj je namenjen – matičara i zamenika matičara.

Takođe, dato je mišljenje da je Predlog posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi grada Pančeva za 2022. godinu podoban za donošenje, kao i da će njegovo sprovođenje doprineti  unapređenju znanja i veština zaposlenih na pojedinim radnim mestima ili vrsti poslova iz izvornog delokruga i nadležnosti ove jedinice lokalne samouprave.

Foto galerija – izvor MDULSSkip to content