OŽEGOVIĆ: DIGITALNA SIGURNOST POSTAJE ZAHTEV VREMENA

Suštinsko pitanje reforme i modernizacije državne uprave je upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosno e-uprave, zbog podizanja efikasnosti, javnosti rada, smanjenja korupcije, povećanja zadovoljstva građana i privrede uslugama koje javna uprava pruža. Na ovaj način ćemo biti spremni za četvrtu industrijsku revoluciju, izjavio je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Željko Ožegović.

 

Ožegović je na međunarodnom seminaru „Budimo korak ispred sajber napada“ naglasio da se odnos države prema građanima i privredi menja i da bi jedan od stubova reforme javne uprave i jedan od osnovnih instrumenata za kvalitet promena u budućnosti bila e-uprava. On je dodao i da je značajan „vetar u leđa“ kvalitativnim promenama i nedavno usvajanje krovnog Zakona o opštem upravnom postupku koji uz uvođenje novih instituta i obavezu razmene podataka iz službenih evidencija, donosi i kaznene odredbe koje bi trebalo da obezbede bolju i dosledniju primenu Zakona. Na taj način, dodao je državni sekretar, kroz primenu Zakona, građani i privreda će ostvariti značajne uštede u novcu i vremenu.

„MDULS je prepoznalo potrebu i trenutak i započelo proces izrade Zakona o eUpravi koji će nadomestiti sve manjkavosti sistema i omogućiti da eUprava postane stvarni i nezamenljivi segment života svih građana Srbije. Zajedno sa Direkcijom za eUpravu, organa u sastavu Ministarstva, ono je popisalo sve propise koje je neophodno doraditi i tome posvetilo posebnu pažnju u Strategiji razvoja eUprave 2015-2018 koja je usvojena na vladi krajem 2015. godine.“, rekao je Ožegović.

Govoreći o Jedinstvenom portalu eUprave kao centralnom mestu elektronskih usluga javne uprave za građane i privredu, Ožegović je istakao da je Portal dostupan javnosti već punih šest godina i da se od tada kontinuirano održava i unapređuje. On je dodao da svoje usluge na Portalu objavljuje 144 organa državne uprave i lokalne samouprave, a da su među najkorišćenijima zamena vozačke dozvole, zakazivanje termina za registraciju vozila, vađenje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, kao i nedavno uvedena usluga onlajn upisa dece u predškolske ustanove.

„Sva ova dostignuća i benefiti nose određene rizike. Digitalna bezbednost postaje zahtev vremena. Državne institucije moraju da rade na inventivnosti i modernizaciji, ali je baš zbog toga neophodno bolje upravljanje digitalnim rizicima“, naglasio je Ožegović i zaključio da se uz odgovarajući zakonodavni okvir i nacionalnu strategiju za digitalnu bezbednost zemlju može učiniti sigurnijom i konkurentnijom.



Skip to content