Ožegović: Investitori region posmatraju kao jedno tržište

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović učestvovao je na Četvrtom regionalnom kongresu o povoljnom poslovnom okruženju u jugoistočnoj Evropi, odakle je poručio da je za promociju regiona izuzetno važan zajednički pristup i rad na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava, strateških planova i standardizaciji usluga.

Ožegović je na skupu u Podgorici ukazao na važnost političke podrške za kreiranje drugačijeg ekonomskog okruženja, ali i postojanje održive političke stabilnosti.

 

Državni sekretar u MDULS je konstatovao da je proces standardizacije i sertfikacije do sada u Srbiji prošao 31 grad i opština, koji su privukli gotovo dve milijarde evra investicija do 2012. godine. On je dodao da sada više od 60 lokalnih samouprava u regionu unapređuje poslovno okruženje kroz BFC program.

“To su značajne cifre”, ocenio je Ožegović i dodao da je veoma važna i edukacija službenika u tom procesu.

On je ukazao da Vlada Srbije pozdravlja sve regionalne inicijative koje vode stvaranju uslova za održivi rast i razvoj i unapređenje standarda života građana kroz razmenu iskustava i znanja. To je i razlog što srpska vlada podržava Program sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. Ožegović je dodao da je ponosan na činjenicu da su kvalitet programa prepoznale vlade Nemačke i Švajcarske, koje su podržale  dalji razvoj i širenje programa sertifikacije na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i sada Crnu Goru.

Državni sekretar je takođe naveo da je trenutno BFC SEE program jedini projekat koji se bavi unapređenjem poslovnog okruženja i harmonizacijom lokalnih uslova za poslovanje i ulaganje u regionu jugoistočne Evrope, a da će za njegov dalji uspeh biti potrebna snažna institucionalna podrška svih zemalja učesnica.

Ožegović je zaključio da investitori gledaju region kao jedno tržište i očekuju da naiđu na uslove koji makar približni standardima koji postoje u zemljama iz kojih dolaze i zato je neophodna saradnja, usaglašavanje uslova poslovanja, kreiranje pozitivne konkurencije, ali i bolje pozicioniranje na globalnoj investicionoj mapi zajedničkom promocijom.Skip to content