Počela sa radom Mreža škola

Prvi sastanak novoosnovane Mreže škola – Zajedničkog tela za unapređenje saradnje institucija u čijem su delokrugu poslovi izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja u državnim i drugim organima, održan je u petak 22. septembra, u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, čime je označen početak njenog rada.

Ovo zajedničko telo, u skladu sa ciljevima reforme javne uprave do 2030. godine, ima za zadatak da uspostavi neophodnu vezu institucija u različitim sistemima stručnog usavršavanja, kako bi se, kroz razmenu znanja, iskustava i dobre prakse, u neposrednoj saradnji prepoznale potrebe, definisali planovi i sproveli interresorni programi obuka u multisektorskim temama za raličite kategorije zaposlenih u državnim i drugim organima koji do sada nisu imali priliku da svoja znanja i veštine unapređuju kroz zajedničke programe stručnog usavršavanja.

Na sastanku su razmatrane aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu sa ciljem donošenja Programa rada Mreže škola za 2024. godinu, do kraja ove godine. Imajući u vidu iznete predloge za realizaciju u narednoj godini, očekuje se da će Mreža škola već u prvoj godini rada početi da ostvaruje ciljeve zbog kojih je osnovana.

Mreža škola osnovana je 13. jula ove godine, Sporazumom o saradnji u promociji i podsticanju interresornog stručnog usavršavanja u državnim i drugim organima, kao Zajedničko telo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova – Diplomatske akademije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Nacionalne akademije za javnu upravu i Pravosudne akademije..

Foto galerija  – izvor  MDULS

 Skip to content