PODACI IZ EVIDENCIJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA DOSTUPNE NADLEŽNIM ORGANIMA PREKO SERVISNE MAGISTRALE ORGANA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je razmenu podataka u elektronskom obliku iz evidencija o položenim stručnim ispitima iz nadležnosti ovog ministarstva preko Servisne magistrale organa, kojom upravlja Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Ova usluga upisana je u Katalog veb servisa, pod nazivom Evidencije o položenim stručnim ispitima, a nadležnim organima omogućava vršenje uvida, pribavljanje, obrađivanje i ustupanje, odnosno dostavljanje podataka o :

  • položenom državnom stručnom ispitu (Evidencija o položenom državnom stručnom ispitu),
  • položenom posebnom stručnom ispitu za matičara (Evidencija o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara) i
  • položenom ispitu za inspektora (Evidencija o položenom ispitu za inspektora).

 

Sve dodatne informacije u vezi sa korišćenjem ove usluge dostupne su na veb prezentaciji Ministarstva http://mduls.gov.rs/, glavni meni Stručni ispiti, padajući meni Državni stručni ispit, odnosno Poseban stručni ispit za matičara, odnosno Ispit za inspektora, baner Servisna magistrala organa – Evidencije o položenim stručnim ispitima.Skip to content