Predstavnici MULS Republike Srpske u studijskoj poseti MDULS

Nastavljajući dosadašnju dobru saradnju između Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (MULS) i MDULS, u dvodnevnoj studijskoj poseti Beogradu boravi delegacija iz Republike Srpske, sa ciljem razmene iskustva i dobre prakse u oblati stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi.

Ova poseta rezultat je realizacije Akcionog plana za sprovođenje Memoranduma MULS-a i MDULS-a za period 2021/2022. godina i predviđa upoznavanje predstavnika MULS, Agencije za državnu upravu i Saveza opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) sa sistemom stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi u našoj zemlji, posebno matičara, kao i sa programima stručnog usavršavanja koje zaposlenima u javnoj upravi nudi naša Nacionalna akademija za javnu upravu (NAJU).

Kolege iz Republike Srpske imale su priliku da se upoznaju sa radom Sektora za stručno usavršavanje MDULS, koji im je predstavila pomoćnica ministra Jasmina Bemansur, nakon čega će imati priliku da se bolje upoznaju sa konkretnim programima i obukama NAJU.

Do sada je,, prema Akcionom planu, organizovano više onlajn radionica sa ciljem predstavljanja normativnog i institucionalnog okvira novog sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, predstavljanja postupka identifikacije, planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava EU i međunarodne razvojne pomoći, kao i profesionalizacije i depolitizacije uprave.

U narednom periodu planirana je i studijska poseta kolega iz Republike Srpske Upravnom inspektoratu, u okviru koje će se razgovarati o unapređenju oblasti stručnih ispita u delokrugu MDULS, sa akcentom na ispit za inspektora i ispit za komunalnog milicionara.Skip to content