Ružić: Iskorenićemo apatridiju

Na današnjoj konferenciji „Postignuća Srbije u borbi protiv apatridije i napredni koraci“, u organizaciji Predstavništva UNHCR u Srbiji, ministar Branko Ružić rekao je da je Srbija našla modalitet kako da se sa tim problemom nosi, pa i da postane primer dobre prakse i van prostora Jugoistočne Evrope.

Istakao je zahvalnost međunarodnim partnerima, vladinom i nevladinom sektoru koji su zaslužni za impozantne rezultate u ovoj oblasti, od uređivanja normativnog okvira, obuka za više od 1.100 zaposlenih u upravi i sudija za postupanje u ovim slučajevima, do praktičnog rada na terenu.

Uvek se provlači ocena da je Republika Srbija ostvarila najveći napredak u obezbeđivanju prava Roma na pristup ličnim dokumentima i da su uspostavljeni mehanizmi doveli do smanjenja broja lica koja nisu upisana u Matičnu knjigu rođenih“, kazao je ministar.

Podvukao je da, u skladu sa garantovanim pravom Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, svako lice rođeno na teritoriji Republike Srbije mora biti upisano u matičnu knjigu rođenih.

Dodao je da je naredni fokus delovanja obezbeđivanje većeg zapošljavanja Roma i Romkinja u čemu je takođe uređen normativni okvir.

 Skip to content