Ružić: Veći ugled inspektora, privreda zadovoljnija

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je 10.000 više privrednika u 2017. godini nego u odnosu na prethodnu, čime se broj privrednika koje 41 republička inspekcija nadzire povećao na oko 350.000.

„Inspektori sada imaju više savetodavnu ulogu, nego represivnu koju zadržavamo najviše za one sa lošom istorijom poslovanja“, rekao je ministar navodeći da je prošle godine bilo 3000 službenih savetodavnih poseta i da je izrečeno 8000 preventivnih mera, kao i da su inspekcije 25.000 puta najavile nadzor.

Ministar Branko Ružić tokom sednice Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor

Dodao je i da je pojedinačno gledano, najveći broj nadzora obavila Veterinarska inspekcija i to 69.714, a zatim Granična fitosanitarna inspekcija sa 69.008 nadzora. Najmanji broj nadzora, sa druge strane, izvršila je Budžetska inspekcija – 16.

Inspekcije će ići sada u zajednički koordinisani nadzor, za šta je usvojeno 18 planova, istakao je ministar na sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor i dodao da su planovi  usmereni prema glavnim oblastima sive ekonomije.

Radi bolje komunikacije i koordinacije  inspektora MDULS nastavlja rad na izradi softverske platforme eInspektor. Inspekcije ubrzano izrađuju Pravilnike o elementima za procenu rizika koji predstavljaju osnov Modula za planiranje. Prve četiri inspekcije – pilot inspekcije Sanitarna, Tržišna, Rad i Upravna kreću sa radom u ovom softeru od polovine oktobra, a za sve inspektore obezbeđujemo i kompletnu novu opremu u vidu laptova i boljeg interneta, naglasio je Ružić i najavio da će sve ostale inspekcije po planu od maja sledeće godine pristupiti radu u eInspektoru.

S obzirom na nedostatak kadrovskih i materijalnih resursa, ministar je rekao i da je će do kraja godine pred Vladu Srbije izaći sa Akcionim planom za zapošljavanje inspektora u naredne tri godine, kao i novim modelom opremanja i zanavljanja opreme inspekcija.Skip to content