Službenici na lokalu usavršavanjem doprineli efikasnijem pružanju usluga građanima

„Zahvaljujući trudu koji službenici ulažu u razvoj ličnih i profesionalnih znanja i veština, iz godine u godinu možemo da se pohvalimo sve efikasnijim uslugama koje se pružaju građanima, ali i impozantnim brojevima. Samo tokom prošle godine više od 5,5 miliona građana nije moralo u različitim postupcima da prilaže isprave o svom ličnom statusu, jer su ih organi pribavljali iz Registra matičnih knjiga po službenoj dužnosti. Isto tako, 448 službenika na poslovima ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska donelo je blizu 960 hiljada rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku“, istakao je ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović na konferenciji „Sektorsko posebno stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave“, koju je organizovalo MDULS.

Martinović je ukazao da učešće i podrška službenika u uspostavljanju novog sistema stručnog usavršavanja govori da ono počinje da ostvaruje željeni reformski cilj, a to je jednak pristup pravu na stručno usavršavanje svim zaposlenima u javnoj upravi, bez obzira gde žive i rade. Podsetio je da je uprava Srbije za samo pet godina izgradila sistem stručnog usavršavanja kojim se svrstala u red najrazvijenijih u Evropi, a na koji se danas ugledaju mnoge države regiona i šire.

„Stručno usavršavanje zaposlenih u JLS zauzelo je jedno od centralnih mesta u procesu reforme javne uprave jer je to najbolji mehanizam za unapređenje administrativnih kapaciteta na lokalu, koji trenutno nisu dovoljno izgrađeni, a od kojih se očekuje da sprovedu više od 70% politika u procesu evropskih integracija. S toga su naši planovi da dodatno radimo na tom polju, jer ako želimo da održimo uzlaznu liniju razvoja i kvalitet usluga, potrebno je da službenicima, pre svega, pružimo mogućnost da kontinuirano unapređuju svoju kompetentnost učestvovanjem u svim oblicima stručnog usavršavanja koje organizuju MDULS i NAJU“, naglasio je Martinović i dodao da se samo uz podršku stručnog usavršavanja, profesija službenika sa lakoćom menja i prilagođava savremenom trenutku i transformiše u upravu po meri svih nas.

U uvodnom delu konferencije, obratili su se i ministarka za brigu o porodici i demografiju prof.dr Darija Kisić i državni sekretar MUP-a Danilo Stevandić.

Nakon toga, u nastavku događaja, državna sekretarka MDULS-a i predsednik Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS Maja Mačužić Puzić govorila je o novom sistemu stručnog usavršavanja kao podršci izgradnji kapaciteta JLS, dok je pomoćnica ministra Jasmina Benmansur govorila o sektorskom posebnom stručnom usavršavanje u JLS u 2023. godini i o planovima razvoja u narednom periodu.

Ovogodišnja konferencija posvećena je matičarima i službenicima koji obavljaju poslove ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska, a koji su svojim radom, zalaganjem, rezultatima i spremnošću da uče i usavršavaju se, poslednjih godina dali nemerljiv doprinos digitalnoj, administrativnoj i kulturnoj transformaciji javne uprave u celini.

Na kraju događaja dodeljene su gramate najboljim realizatorima sektorskih posebnih programa obuke u jedinicama lokalne samouprave u 2022. godini, a proglašene su i najuspešnije JLS u sektorskom posebnom stručnom usavršavanju tokom istog perioda.

Foto galerija – izvor TanjugSkip to content