Sporazumom sa Mrežom inspektora još efikasnije u reformu inspekcija

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić predsedavao je Koordinacionom komisijom za inspekcijski nadzor, koja je prvi put održana van svog sedišta, na Fruškoj gori. Ona je okupila predstavnike svih inspekcija, kao i načelnike okruga Republike Srbije.

Na sednici potpisan je sporazum sa Mrežom inspektora Srbije, koji će unapređenom saradnjom Ministarstva i Mreže koja broji više od 1500 inspektora, doprineti afirmaciji rada inspektora i unapređenju njihovog rada. Sporazum su potpisali ministar Branko Ružić i predsednik Mreže inspektora Dragoman Paunović.

Ružić je istakao da je na poslednjoj sednici Vlade utvrđen Predlog o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru koji će se naći uskoro i pred narodnim poslanicima, kao i da je reč više o dopunama zakona, budući da je tekst izuzetno kvalitetan, kao i da je doneo odlične rezultate u odnosu inspekcija i privrednika.

„Uvodimo nove mehanizme za rad inspekcija, poput prikrivene kupovine i mešovitog nadzora, ali glavni cilj nam je da obučimo naše inspektore za novine u radu i da obezbedimo dovoljan broj inspektora i uslove za rad“, kazao je ministar.

17. sednica Koordinacione komsije za inspekcijski nadzor

Sednica Komisije predstavlja i početak kontinuiranog rada Republike, Pokrajine i jedinica lokalne samouprave na koordinaciji inspekcijskih službi svih nivoa. U tom kontekstu, ministar je istakao i platformu eInspektor koja u prvom koraku uključuje sve republičke, a potom i sve pokrajinske i lokalne inspekcije u jedinstven informacioni sistem koji će doprineti i boljoj koordinaciji i transparentnijem radu inspektora.

„Želimo da imamo dovoljan broj dobro obučenih i plaćenih inspektora koji imaju pristojne uslove rada, želimo da inspekcija bude partner dobroj privredi i da prema takvoj privredi postupa edukativno i preventivno, dok represivne mehanizme ostavljamo za one koji svesno krše zakon“, rekao je Ružić.

Kako kaže, više se uspeh inspekcija ne meri po zatovrenim privrednim subjektima, broju nadzora i oduzete robe, već mera ostvarivanja javnog interesa kroz inspekcijski nadzor. U tom cilju, ministar je izrazio i zahvalnost međunarodnim organizacijama i nevladinim udruženjima (USAID, EBRD, NALED…) na podršci reformi inspekcijskog nadzora.Skip to content