Srbija gradi otvorenu upravu

Srbija će novim Akcionim planom za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020 utvrditi mere u cilju unapređenja transparentnosti, odgovornosti vlasti i učešća javnosti,  istakli su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na Globalnom samitu Partnerstva za otvorenu upravu koji je održan od 17-19 jula 2018. godine u Tbilisiju u Gruziji.

Samitu je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić koja je na svečanom otvaranju istakla da je digitalizacija jedan od ključnih prioriteta Vlade, pre svega u oblastima javne uprave, ekonomije i obrazovanja, i da je Srbija u prethodnih godinu dana povećala broj usluga koje građani i privreda elektronskim putem mogu da dobiju od državnih institucija i administracije.

Samit je održan u cilju promocije razmene informacija i unapređenja agende otvorene uprave, kao i rešavanja novih izazova sa kojima se države suočavaju radi unapređenja života građana širom sveta. Ove godine Samit je bio fokusiran na građansko angažovanje, borbu protiv korupcije i pružanje javnih usluga.

Predstavnici Ministarstva učestvovali su u radu Samita zahvaljujući podršci Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA), u čijoj organizaciji je održan i Regionalni panel posvećen Partnerstvu za otvorenu upravu na kome su predstavnici Ministarstva predstavili postignuća u okviru inicijative otvorenih podataka u Srbiji.Skip to content