Studentska stručna praksa – još jedan korak ka izgradnji „Uprave po meri svih nas“

„Da bismo uspešno završili reformu javne uprave i postali stvarno „uprava po meri građana“, najvažniji su kvalitetni ljudski resursi, koji raspolažu znanjem i veštinama potrebnim da prate savremene procese i načine rada. Cilj je da se kroz studentsku stručnu praksu promoviše javna uprava kao poželjan poslodavac i ukaže na širi značaj koji donosi rad u javnoj upravi i učešće u reformskim procesima na ukupno unapređenje različitih aspekata privrednog i društvenog života“, poručila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović nakon potpisivanja Sporazuma o saradnji između 18 državnih i drugih organa i pet državnih univerziteta, koji treba da omogući studentima završnih godina fakulteta stručnu praksu u javnoj upravi.

Ona je pozdravila odgovor državnih univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Novom Pazaru, koji su pokazali spremnost da prevaziđu izazov koji svaka visokoškolska ustanova ima, a to je iznalaženje prave mere između teorijskih znanja i praktičnih veština studenata.

Rektor Univerziteta u Beogradu prof.dr Vladan Đokić istakao je da uspostavljanje partnerstva sa javnom upravom univerziteti prepoznaju kao osnov za unapređenje kvaliteta postojećih studentskih programa, posebno sa aspekta obezbeđivanja okvira za sticanje praktičnih veština studenata i dostizanje visokog nivoa kompetencija za rad u realnom radnom okruženju.

„Sa druge strane, iskustvo kadrova zaposlenih u javnim upravama prepoznajemo kao vredan resurs znanja koja mogu biti podeljena kroz različite vrste nastavnih i vannastavnih aktivnosti i doprineti da budući stručnjaci u različitim oblastima razmišljaju kreativno i problemski“, dodao je Đokić.

Prof. dr Bratislav Mirić, rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru poručio je da je neobično važno da studentima završnih godina studija, državni organi ukažu na suštinu i modalitete posla sa kojim će se možda susresti nakon studija. On je naveo da ovakvi vidovi saradnje jesu deo svetske prakse i da se današnja inicijativa može sažeti u jednu rečenicu, a to je dajte mladim i učenim ljudima šansu.

Današnje potpisivanje Sporazuma je polazna osnova za uspostavljanje obaveze organa da, u saradnji sa visokoškolskim ustanovama, omoguće studentima primenu teorijskih znanja u praksi, a prvi korak na tom putu biće Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2021/2022, koji će se održati 4. i 5. novembra ove godine, a koji organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku EU projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“.

Prvi Sajam biće održan online, u virtuelnom prostoru Palate Srbija, na kome će se državni organi predstaviti studentima na inovativan i moderan način, a 400 njih biće u prilici da se preko portala www.strucnapraksa.mduls.gov.rs upoznaju sa ponudom i programima stručne prakse.

Plan je da se u narednim godinama poveća broj državnih organa koji će se pridružiti ovom programu, kao i da se obezbedi raznovrsnija ponuda stručne prakse za studente osnovnih i master studija.

Sporazum o saradnji u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu danas su sa državnim univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru potpisali  Narodna skupština Republike Srbije, Ministarstvo državne uprave i loklane samouprave, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nacionalna akademija za javnu upravu, Republički sekretarijat za javne politike, Služba za upravljanje kadrovima, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao i gradovi Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Pazar i Subotica.

Foto galerijaSkip to content