Studentska stručna praksa podrška školovanju kadrova za javnu upravu

Nakon održanog prvog Sajma studentske stručne prakse u javnoj upravi, državni organi i organi jedinica lokalne samouprave uspešno sprovode planirane aktivnosti u realizaciji Programa saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu za 2021/2022. godinu, koji je potpisan između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i državnih univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru.

Priliku da pohađaju stručnu praksu i tako sagledaju potpuno novu dimenziju struke za koju se obrazuju, da se upoznaju sa radnim okruženjem, primene teorijska znanja i steknu potpuno nove veštine, prethodnih dana imalo je 29 studenata Pravnog fakulteta, Fakulteta inžinjerskih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta i Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a do kraja maja stručnu praksu će pođađati i studenti Ekonomskog fakulteta.

Takođe, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obezbedilo je i organizovalo stručnu praksu za studenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji je stručnu praksu pohađao u Upravnom inspektoratu Ministarstva – organizacionoj jedinici u Kragujevcu.

Svečana dodela sertifikata o uspešno završenoj stručnoj praksi organizovana je u Gradskoj upravi grada Kragujevca, uz učešće studenata polaznika stručne prakse, supervizora i mentora stručne prakse i predstavnika Univerziteta u Kragujevcu.

Skupu se obratila Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, koja je istakla važnost podrške koju javna uprava pruža visokoškolskim ustanovama u školovanju budućih kadrova za javnu upravu uključivanjem instrumenata koji omogućavaju studentima da, pored teorijskih, steknu i praktična znanja i veštine potrebne za bolju startnu poziciju u zapošljavanju i konkurentnost na tržištu rada.

„Naš cilj je i da kroz studentsku stručnu praksu promovišemo javnu upravu kao poželjnog poslodavca i ukažemo na širi društveni značaj koji donosi rad u javnoj upravi, posebno lokalnoj samoupravi, koja je najbliža građanima i od koje se svakodnevno očekuje da reši veliki broj različitih zahteva u najširem spektru društvenog delovanja“, naglasila je Benmansur.

Ona je pozvala studente polaznike stručne prakse da stečena iskustva podele sa svojim kolegama koji će tek imati priliku da u njoj učestvuju, ali i sa organizatorima prakse, kako bi prateći potrebe studenata mogli kontinuirano da unapređuju ovaj veoma važan deo u studijskim programima koje pohađaju.

U ovogodišnjem ciklusu stručne prakse planirano je da preko 400 studenata univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru pohađa stručnu praksu u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave.Skip to content