Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština i Savet Evrope potpisali su danas u Beogradu Ugovor o realizaciji projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – II faza“, koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovode SKGO i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, istakao je značaj projekta koji afirmiše stručno usavršavanje i programe obuka u jedinicama lokalne samouprave.

„Druga faza projekta značajan je sled u pružanju neophodne podrške opštinama i gradovima u daljem unapređenju ljudskih resursa i verujem da će aktivnosti planirane projektom značajno doprineti podizanju kapaciteta lokalnih samouprava za pružanje kvalitetnih usluga građanima“, izjavio je Ružić.

Dodao je da je prethodna faza pružila izuzetnu podršku uspostavljanju službeničkog sistema na lokalnom nivou kroz obuke, ali i kroz odrađenih 35 modela akata za efikasniju i kvalitetniju primenu savremenih principa upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu, rekao je da je sastanak pokazatelj načina na koji funkcioniše Savet Evrope pružajući podršku lokalnim partnerima. „Danas smo  u prostorijama SKGO, mestu koje predstavlja lokalne samouprave, što ukazuje na našu želju da direktno podržimo opštine i gradove u Srbiji, osnažimo kapacitete gradova i opština i ostavljamo nasleđe SKGO koji će kvalitetno nastaviti saradnju sa njima i nakon završetka projekta“, rekao je Flesenkemper.

„Saradnja sa Ministarstvom pokazuje i težnju Vlade Srbije da primenjuje standarde Saveta Evrope. Poboljšan je dijalog sa svim uključenim stranama kako bismo unapredili standarde u lokalnim samoupravama“, dodao je Šef misije Saveta Evrope u Beogradu.

Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora izjavila je da su najviše benefita u prethodnoj fazi projekta imale pilot lokalne samouprave koje su bile korisnici paketa podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima, a zahvaljujući uspehu prvog dela, sada krećemo u drugu fazu projekta.

Gradovi i opštine u Srbiji su, kroz prvu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ dobile značajnu podršku u uspostavljanju funkcije upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja lokalnih službenika. Prva faza projekta pružila je podršku svim lokalnim samoupravama u Srbiji u izgradnji kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima i izgradnji sistema za stručno usavršavanje. Projekat će trajati naredne tri godine i ukupna vrednost je četiri miliona evra.Skip to content