Uspešno realizovan tvining lajt projekat o modernizaciji kadrovskog planiranja u državnoj upravi

Konferencija povodom završetka tvining lajt projekta  „Podrška Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u modernizaciji kadrovskog planiranja u državnoj upravi i usklađivanju Kataloga zvanja u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave“ održana je 23. novembra u Palati Srbija.

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave za EU integracije i međunarodnu saradnju Sanja Putnik navela je da je projekat omogućio razmenu iskustava država članica EU koje imaju razvijen sistem kadrovskog planiranja, uvezanog sa finansijskim planom, razrađene procedure za usvajanje i izmene kadrovskog plana sa odgovarajućim IT sistemom i koje su već uspostavile Katalog poslova u javnoj upravi. Istakavši da je ovo prvi Tvining projekat koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samopuprave realizovalo, Putnik je rekla da su iskustva stečena tokom njegove implementacije od velike važnosti za dalji rad.

Ambasador Republike Finske u Republici Srbiji Kimmo Lähdevirta naglasio je da su uspešnoj javnoj upravi potrebni ljudi posvećeni radu na realizaciji ciljeva koje je postavila njihova vlada. On je dodao da u Finskoj ljudi imaju visok nivo poverenja prema javnoj upravi i naglasio da je Finska spremna da nastavi sa pružanjem podrške Srbiji i njenom javnom sektoru, pri čemu su ključni EU fondovi i instrumenti, poput ovog projekta.

Zadovoljstvo realizovanim projektom izrazili su i Martin Klaucke, Šef Operacija 2 iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima i Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara za zastupanje Stalne konferencije gradova i opština.

U radnom delu sastanka učestvovala je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave za upravljanje ljudskim resursima Ivana Savićević, vođa projekta ispred države korisnice, koja je navela da će preporuke dobijene u okviru komparativnih analiza biti veoma značajne prilikom daljeg unapređenja u okviru ovih oblasti.

Projekat je sadržao dve komponente – prezentovanje najbolje prakse iz oblasti kadrovskog planiranja i razmene iskustava u vezi sa katalogom radnih mesta, sa ciljem deljenja dobre prakse EU sa javnim upravama korisnica i podsticanja dugoročnih odnosa između administracija postojećih i budućih zemalja EU. S tim u vezi, za obe komponente izrađene su uporedne analize sa preporukama koje su prezentovane određenom broju predstavnika republičih i lokalnih organa tokom implementacije projekta, sa ciljem da se kreira osnova za dalja unapređenja u ovim oblastima.

Projekat je finansirala Evropska unija iz sredstava IPA 2018, a glavni korisnik je bio Sektor za upravljanje ljudskim resursima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Partneri na projektu bili su Služba za upravljanje kadrovima i Stalna konferencija gradova i opština. Projekat je realizovan uz podršku Finskog instituta za javni menadžment, a u saradnji sa Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva finansija, koje je ugovorno telo za ovaj projekat.

 

Foto galerija:Skip to content