Više od 2.000 posetilaca na Prvom sajmu studentske stručne prakse u javnoj upravi 2021/2022

Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2021/2022, koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo uz podršku EU projekta Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave, posetilo je tokom dva dana trajanja preko 2.000 studenata, a više od 1.000 njih obišlo je štandove organa i univerziteta i tako se upoznalo sa ponudom stručne prakse u javnoj upravi u školskoj 2021/2022. godini.

Sajam je održan 4. i 5. novembra na modernoj online platformi specijalno izgrađenoj za ovu namenu, virtuelizacijom Palate Srbija, što je svim posetiocima i studentima, ali i članovima akademske zajednice i organima javne uprave, omogućilo dinamičnu sajamsku manifestaciju, sa velikim brojem istovremenih sesija, tematskih tribina i panela, posete štandovima organa i univerziteta učesnika Sajma, chat room-ove koji su posetiocima omogućili da u realnom vremenu postave pitanje i dobiju relevantne odgovore od predstavnika organa javne uprave i univerziteta.

Na Sajmu je učestvovalo 18 organa javne uprave (13 državnih organa i pet lokalnih samouprava), koji su obezbedili gotovo 400 mesta za pohađanje stručne prakse za studente pet državnih univerziteta.

Stručna praksa u organima javne uprave u toku školske 2021/2022. godine realizovaće se za studente završne godine osnovnih akademskih studija, u realnom okruženju izvan visokoškolske ustanove, odnosno u državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave, u periodu od novembra 2021. do maja 2022. godine, u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno).

Postupak izbora studenata za pohađanje stručne prakse sprovodi visokoškolska ustanova (fakultet koji student pohađa), u skladu sa svojim propisima, vodeći računa o utvrđenom broju studenata za koje je obezbeđeno pohađanje stručne prakse u državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave (ovaj podatak je sadržan u brošuri Studentska stručna praksa u javnoj upravi 2021/2022, koja je dostupna na sajtu strucnapraksa.mduls.gov.rs), a nakon toga o izvršenom izboru obaveštava organ, koji dalje u saradnji sa visokoškolskom ustanovom organizuje stručnu praksu.

Digitalna platforma putem koje je održan Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2021/2022. biće aktivna i naredna dva meseca (ulaz na platformu je na adresi strucnapraksa.mduls.gov.rs), tako da svi studenti koji do sada nisu bili u prilici da je posete, moći će to da urade u danima pred nama, upoznaju se sa programom i svim održanim sesijama Sajma, kao i štandovima državnih organa, organa jedinica lokalne smaouprave i univerziteta učesnika Sajma.

 Skip to content