Održan jedanaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona EU i RS

Jedanaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije, u organizaciji  Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje obavlja poslove sekretarijata ovog tela, a u saradnji sa opštinom Vrnjačka Banja, održan je 10. novembra u Vrnjačkoj Banji.

Zajedničkom konsultativnom odboru kopredsedavali su gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski i profesor Franc Šausberger, predstavnik Regionalnog tela sa političkom odgovornošću pred izabranom skupštinom u Državnom parlamentu Salcburga. Tema sastanka tradicionalno je bilo razmatranje uloge lokalnih i regionalnih vlasti u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali ove godine sa posebnim akcentom na lokalni ekonomski razvoj. Ukazavši na činjenicu da se oko 70% politika Evropske unije sprovodi na lokalnom i regionalnom nivou, Šausberger je istakao da je neophodno ojačati administrativne kapacitete u jedinicama lokalne samouprave.

O napretku u procesu evropskih integracija Srbije i položaju i ulozi lokalne samouprave u njemu govorio je Miroslav Gačević, v.d. pomoćnika ministra za evropske integracije, dok je Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca, predsednik Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i predsedavajući Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), pružio osvrt na ovaj proces iz perspektive lokalnih samouprava. Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, direktor Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša Dušan Radivojević i zamenica predsednika Opštine Gadžin Han Dragana Savić predstavili su primere dobre prakse u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

U ime MDULS sastanku su prisustvovale pomoćnica ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Sanja Putnik i sekretar srpske strane ZKO Nataša Golubović. U ime SKGO sastanku je prisustvovao generalni sekretar ovog saveza Nikola Tarbuk.

Učesnici su istakli da se Evropa trenutno suočava sa mnoštvom različitih kriza, od kojih je svakako najdominantija energetska, kao i da se one mogu prevazići samo uz saradnju i zajedničke napore, pri čemu je uloga lokalnih i regionalnih vlasti ocenjena kao suštinski važna. Na sastanku je ukazano na značaj snažnih lokalnih samouprava u prevazilaženju ovih izazova, kao i na neophodnost pružanja jasne evropske perspektive čitavom Zapadnom Balkanu i nastavka procesa evropskih integracija.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Martin Klauke osvrnuo se na najnoviji Izveštaj o napretku Srbije, koji je  pohvalio napredak u oblasti ekonomije, ali istovremeno ukazao na potrebu nastavka sprovođenja reformi u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i usklađivanja sa spoljnom politikom Unije. Istaknut je i značaj decentralizacije i nastavak reforme javne uprave i lokalne samouprave. Kada je u pitanju lokalni nivo, predstavnik Delegacije Evropske unije naveo je da akcenat treba staviti na javne nabavke, komunalne usluge, životnu sredinu, upravljanje otpadom i zapošljavanje.

U tematskoj sesiji koja se odnosila na lokalni ekonomski razvoj učesnici su predstavili primere dobre prakse u svojim lokalnim sredinama – regionima i jedinicama lokalne samouprave u Mađarskoj i Poljskoj, kao i u Vrnjačkoj Banji, Nišu i Gadžinom Hanu. Razgovaralo se i o samoj proceduri privlačenja investitora, a kao faktori koji u najvećoj meri utiču na atraktivnost lokalnih samouprava posebno su istaknuti pravna sigurnost, značaj komunikacije i pojednostavljenje administrativnih procedura.

 

Foto galerija:Skip to content