ODRŽAN NOVI BRIFING ZA MEDIJE O ZNAČAJU SEKTORSKE BUDŽETSKE PODRŠKE

U okviru EU projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“ održan je još jedan onlajn brifing za medije, a prisustvovalo mu je oko 15 predstavnika nacionalnih i lokalnih medija.  

Cilj brifinga bio je da se novinarima pojasni instrument Sektorske budžetske podrške i njegov doprinos reformi javne uprave, kao i značaj Okvirnog sporazuma IPA II, o kojima je govorila Mila Stanković, v.d. pomoćnice ministra u Sektoru za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. 

Sektorska budžetska podrška jedan je od najvažnijih instrumenata koje jedna zemlja koristi u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a Republika Srbija započinje implementaciju drugog po redu ovog instrumenta. 

Novi Sektorski reformski ugovor, koji smo potpisali sa Evropskom komisijom, a koji se finansira sredstvima IPA II, iznosi 30 miliona evra, od čega je 26 miliona evra posebno opredeljeno za direktnu podršku budžetu Republike Srbije. Preostala sredstva će se koristiti za projekte tehničke podrške koji imaju za cilj da doprinesu efektivnoj implementaciji ovog instrumenta na duži rok“, rekla je pomoćnica ministra Stankovićeva. 

Ona je istakla i da Republika Srbija godišnje podnosi Evropskoj komisiji izveštaj o napretku kao i finansijski zahtev na osnovu pomenutog izveštaja samoprocene, nakon čega EU sprovodi detaljnu proveru iznetih tvrdnji. Nakon opsežne provere i pozitivnog ishoda, Evropska unija odobrava direktno plaćanje budžetu naše zemlje. 

Strategija reforme javne uprave, koja pokriva period od 2021. do 2030. godine, fokus stavlja na poboljšanje kvaliteta usluga građanima i privredi, transparentnost i odgovornost, a uz Sektorsku budžetsku podršku, u naredne tri do četiri godine očekuju se opipljivi rezultati i pozitivan uticaj na svakodnevni život građana, istakla je Mila Stanković. 

Novinare je posebno interesovao institut „vršilaca dužnosti“ i šta država radi da bi se smanjio broj onih koji se nalaze u tom statusu. Tim povodom, pomoćnica ministra Stanković je navela da Srbija ima za cilj da do kraja 2023. godine smanji procenat državnih službenika na položaju u statusu v.d. i to na manje od 35 posto, a da ih do kraja 2025. godine u tom statusu bude manje od 10 procenata.   

Na kraju brifinga, eksperti na projektu „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“, Suzana Trninić i Aleksandar Đukić, najavili su nove aktivnosti u oblasti promovisanja i približavanja teme reforme javne uprave građanima. Skip to content