Reforma javne uprave – Održan treći medijski brifing

U cilju jačanja saradnje u oblasti reforme javne uprave, a naročito boljeg upoznavanja i izveštavanja novinara o temama u vezi sa elektronskim uslugama na portalu eUprava, kao i Programom razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2023. do 2025. godine sa akcionim planom za njegovo sprovođenje, u Kladovu je održan trodnevni medijski brifing koji je okupio više od dvadeset novinara i urednika iz različitih nacionalnih i lokalnih medija.

Produbljivanjem značajnih tema o digitalizaciji, poseban trening, sproveden u okviru brifinga, na više načina podržao je kontinuitet u objavljivanju medijskih priloga i članaka koji su u interesu javnosti. Oslikavajući moderan način interakcije građana i javne uprave, najnoviji procesi, servisi i dostignuća digitalne uprave predstavljaju jedan od ključnih aspekata reforme javne uprave. Učesnici su identifikovali prioritetne teme i potrebe, rešili pojedine nedoumice koje su imali, a predloženo je da se na narednom okupljanju posebno govori o konceptu eGrađanin.

Na najnovijem medijskom brifingu, koji je treći put održan ove godine, istaknuto je da je Odsek za javnost rada (Služba za informisanje) Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave važna karika koja će nastaviti da obezbeđuje efikasnu komunikaciju i doslednost u komunikaciji poruka prema javnosti.

Na brifingu za medije, koji je sproveden uz podršku EU projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“, prisustvovali su pomoćnik ministra u Sektoru za evropske integracije i međunarodnu saradnju Mila Stanković i v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za dobru upravu Radoslav Vujović, kao i predstavnici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Foto galerija – autor MDULS



Skip to content