Saradnjom ka boljem informisanju javnosti o rezultatima reforme javne uprave

Na prvom sastanku Posebne radne grupe za planiranje i koordinaciju komuniciranja u vezi sa reformom javne uprave održanom u Palati Srbija, predstavnici više od dvadeset organa uprave koji učestvuju u njenom radu, istakli su da je u cilju jačanja informisanja građana i privrede o rezultatima i poboljšanjima koje donosi reforma, najvažnija dobra saradnja svih organa javne uprave.

Na sastanku je, između ostalog, zaključeno da je za uspeh reforme kao sistemskog i organizovanog procesa u kojem učestvuje veliki broj organa javne uprave sa različitih nivoa neophodno dobro isplanirano zajedničko informisanje građana i privrede o rezultatima reforme. Kako je celokupna reforma javne uprave usmerena ka tome da građani i privreda dobiju modernu i efikasnu javnu upravu, veoma je važno da korisnici budu upoznati sa svim novinama i poboljšanjima, a osnovni preduslov tome je da organi blisko sarađuju u kreiranju i sprovođenju komunikacionih aktivnosti.

Predstavnici organa javne uprave su tokom sastanka pozdravili ovu incijativu i izrazili svoju spremnost da aktivno učestvuju u radu Radne grupe. 

Jedan od važnih koraka u ovom smeru je izrada i sprovođenje Godišnjeg plana komunikacionih aktivnosti. Posebna radna grupa za komuniciranje reforme će tokom ove godine imati više koordinacionih sastanaka i realizovati više zajedničkih aktivnosti, a u svom radu će imati i ekspertsku i finansijsku podršku EU projekta “Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave”.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa važećom Strategijom reforme javne uprave 2021 – 2030. formiralo je i predsedava ovom Radnom grupom kako bi se poboljšale koordinacija i planiranje komunikacionih aktivnosti u vezi sa reformom javne uprave koje sprovode različiti organi uključeni u ovaj proces.Skip to content