Studentska stručna praksa u javnoj upravi Srbije jedna od najboljih praksi javnih uprava Zapadnog Balkana

U okviru Visokopolitičkog dijaloga o reformi javne uprave država Zapadnog Balkana, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), organizovala je u Sarajevu panel na temu „Dobre prakse Zapadnog Balkana za jačanje atraktivnosti i programa veština u javnoj upravi“, na kome je veliku pažnju izazvalo predstavljanje programa i virtuelnih sajmova studentske stručne prakse u javnoj upravi Srbije.

U prezentaciji ovog projekta pomoćnik ministra dr Jasmina Benmansur, naglasila je da su više nego uspešni programi i sajmovi stručne prakse, podržani platformom Virtuelna zajednica Studentska stručna praksa u javnoj upravi, deo šireg reformskog  procesa jačanja administrativnih kapaciteta u našoj javnoj upravi, u kome su državni organi i organi jedinica lokalne samouprave otvorili vrata studentima u želji ih podrže u procesu studiranja dajući im priliku da teorijska znanja primene u praksi, steknu relevantno iskustvo u struci za koju se školuju i javnu upravu upoznaju kao atraktivnog poslodavca za razvoj njihove buduće karijere.

Foto galerija


Skip to content