jedinstveno upravno mesto Tag

Na osnovu člana 23. stav 2 Zakona o državnoj upravi („Sl. Glasnik RS“ br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018) i odredbe Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, na osnovu raspisanog Javnog poziva za dobijanje podrške za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta jedinicama...

U skladu sa članom 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16, 95/18-autentično tumačenje), a radi uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE raspisuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA ZA DOBIJANJE...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će u tri do pet lokalnih samouprava tokom godine ogledno uspostaviti jedinstveno upravno mesto ili jednošalterski sistem za novi životni događaj – prodaja polovnih automobila. Ministar Branko Ružić kaže da je za ove potrebe u budžetu Ministarstva obezbeđeno 48 milion...

Skip to content