OGP Tag

Građani Srbije i njihova udruženja u proteklih godinu dana učešćem u javnim konsultacijama i raspravama direktno su uticali na izradu 19 nacrta zakona i još 16 dokumenata javnih politika, a u više od 70 gradova i opština, kroz participativno budžetiranje, imali su priliku da usmere...

Skip to content