Modernizacija administracije

Ključne reforme sistema javne uprave sprovedene su na polju planiranja javnih politika, digitalizaciju kroz razvoj e-Uprave, racionalizaciju upotrebe resursa i otvaranje javnih podataka. Cilj je profesionalna i moderna javna uprava koja obezbeđuje uslove za razvoj privrede i jednak kvalitet isporučenih usluga svim građanima Srbije, gde god se nalazili.

  • Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) je posebna organizacija Vlade Republike Srbije koja pruža stručnu podršku Vladi i organima državne uprave u procesu planiranja, razvoja, donošenja i koor

  • Javne politike su put kojim se dogovaramo šta možemo da učinimo zajedno kako bismo imali bolje usluge i efikasan servis za sve građane. Da trošimo manje vremena na čekanja na usluge, da zdravije jedemo,

  • Pojednostavljivanje administrativnih postupaka i regulative višegodišnji je prioritet kada je reč o unapređenju poslovnog okruženja u Republici Srbiji. Bilo je neophodno sprovesti “giljotinu” postupaka i pr

  • Za bolje funkcionisanje jedinica lokalne samouprave (JLS), ali i za pružanje transparentnijih informacija građanima i privredi o njihovom radu, od decembra prošle godine dostupna je veb aplikacija Analiti

  • Informacioni sistem eZUP danas koristi više od 400 različitih institucija javne uprave, u njemu radi više od 10.000 zaposlenih i kroz njega se nedeljno izvrši više desetina hiljada usluga.

  • Jedna od prvih aktivnosti koje su dale snažan zamajac promeni rada administracije bilo je usvajanje novog Zakona o opštem upravnom postupku 29. februara 2016. godine. Razlog promena ovog ključnog zakona

Skip to content