septembar 2015

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedeljnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je počelo sa objavljivanjem radnih verzija kataloga radnih mesta u javnom sektoru, na čijim izradama su bila angažovana resorna ministarstva. Svi zainteresovani imaju priliku da pronađu i provere opis svog i svih drugih radnih mesta kao i zahtevane uslove u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica “ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedeljnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave - Šef odseka za sprovođenje reforme javne uprave i stručno usavršavanje, Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, u zvanju viši savetnik. Tekst izveštaja...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je Stručno-metodološka objašnjenja za pripremu kontrolnih lista za inspekcijski nadzor, čija je svrha pomoć inspekcijama u pripremi kontrolnih lista koje spadaju među ključne dokumente kojima se izvršava Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, br.36/15). Takođe, Ministarstvo je...