novembar 2018

U okviru bilateralne saradnje koju Ministarstvo državne uprave i loklane samouprave ostvaruje sa nadležnim institucijama Republike Francuske organizovana je poseta predstavnice Nacionalnog centra za teritorijalnu javnu upravu (CNFPT) – reprezentativne ustanove stručnog usavršavanja službenika na lokalnom nivou, koja ima tradiciju dugu 40 godina. Državni sekretar Ivan...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština poziva zainteresovane predstavnike/ce državnih organa, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva da prisustvuju 19. novembra 2018. godine, okruglom stolu na...

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i 68/15),  NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu – Redovno održavanje i izmene po zahtevu naručioca Centralnog sistema...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-184/2018-02 od 5. novembra 2018. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Pozivaju se kandidati za upis na master studije FEFA na studijskom programu „Ekonomija“, koji su zaposleni sa punim radnim vremenom u organima javne uprave Republike Srbije, da se prijave za stipendije koje omogućuju besplatno studiranje* na FEFA. Sredstva za finansiranje zaposlenih u javnoj upravi obezbeđena...

Na današnjoj konferenciji „Postignuća Srbije u borbi protiv apatridije i napredni koraci“, u organizaciji Predstavništva UNHCR u Srbiji, ministar Branko Ružić rekao je da je Srbija našla modalitet kako da se sa tim problemom nosi, pa i da postane primer dobre prakse i van prostora...

Povodom godinu dana od usvajanja Zakona o Nacionalnoj Akademiji za javnu upravu, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić posetio je danas Nacionalnu akademiju za javnu upravu (NAPA), održao sastanak sa Draženom Maravićem, v.d. direktora NAPA i obišao obuku “Ugovori o grantovima u okviru...