novembar 2018

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-188/2018-02 od 13. novembra 2018. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić prisustvovao je danas potpisivanju sporazuma Misije USAID u Srbiji i predstanvika sedam lokalnih samouprava u oblasti smanjenja korupcije kroz jačanje transparentnosti, odgovornosti i učešća građana u donošenju odluka. Obraćajući se na ceremoniji potpisivanja sporazuma Ružić je istakao važnost...

Ministri u Vladi Srbije Branko Ružić i Branislav Nedimović prisustvovali su svečanosti povodom završetka izgradnje Trga investitora u Sremskoj Mitrovici, koji je napravljen u čast investitora koji su uložili u ovu lokalnu samoupravu.   Ministar Ružić je tom prilikom izjavio da bez efikasne administracije, nema ni privrednog...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-187/2018-02 od 13. novembra 2018. godine NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-189/2018-02 od 13. novembra 2018. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva okupljenim u Posebnu međuministarsku radnu grupu, pripremilo je radnu verziju Nacrta akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period...