Lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podržaće iz Budžetskog fonda za program za lokalne samouprave 74 projekta koji se odnose na izgradnju infrastrukture, uvođenje e-uprave ili organizaciju kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija na lokalu, kao i za prevenciju elementarnih nepogoda. Doneta je i odluka o...

Shodno Uredbi o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, kao i merama prevencije širenja zaraze „koronavirusom“, obaveštavamo jedinice lokalne samouprave o potrebi i načinu organizovanja procesa rada u uslovima proglašenog vanrednog stanja. Podsećamo da su naročito ugrožena lica sa utvrđenim hroničnim oboljenjima  i lica...

Nakon dugogodišnje primene Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ukazala se potreba za izmenom, brisanjem, dodavanjem ili ispravkom naziva naseljenih mesta i katastarskih opština. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je formiralo Posebnu radnu grupe za izmene i dopune ovog zakona, radi pripreme Nacrta izmena...